מידע שימושי

רשימת תכניות נדרשותקרא עוד על רשימת תכניות נדרשות
 


כתב כמויות

כתב כמויות לדוגמא- בית פרטי כ 250 מ"ר

קרא עוד על כתב כמויות
 


כתב כמויות אינסטלציה בית פרטיקרא עוד על כתב כמויות אינסטלציה בית פרטי
 


חוזים

חוזה עם אדריכל חוזה עם קונסטרוקטור-מהנדס חוזה עם מתכנן חוזה עם מעצב פנים חוזה עם מפקח חוזה עם קבלן שלד חוזה עם קבלן איטום חוזה לעבודות ריצוף חוזה לעבודות טיח

קרא עוד על חוזים
 


טפסים

תצהיר מתכנן שלד מסמכים נדרשים לביצוע בנייה חדשה בקשה לתעודת גמר בקשה לחיבור חשמל זמני טופס הזמנת ברזל טופס הזמנת כלונסאות טופס מינוי מנהל עבודה אחראי על ביצוע השלד חוזה עם קבלן

קרא עוד על טפסים
 


מפרטים

מפרט עבודות בניה לצפייה בקובץ pdf

קרא עוד על מפרטים
 


מנהל מקרקעי ישראל-מידע

מנהל מקרקעי ישראל מחזיק בכ- 93% משטח מדינת ישראל ומנהל אותן בהתאם למדיניות הנקבעת על-ידי מועצת מקרקעי ישראל

קרא עוד על מנהל מקרקעי ישראל-מידע