אורי לוין

פיקוח בניה וניהול פרויקטים    

 

 

פיקוח בניה
אורי לוין

קבלן רשום: 31858
מ.עבודה: 929621


נייד: 052-3679976

 mynewhouseori@gmail.com

מהו פיקוח בניה ומדוע דרוש מפקח בניה?

בניית בית מגורים הינו פרויקט מורכב יקר
וממושך הדורש השקעת משאבים רבים.
קיימות שתי דרכים עיקריות לביצוע פרויקט בניה:
 • בניה ע"י "קבלן מפתח".
 • בניה בניהול "מפקח בניה" .
לכל אחת מהדרכים יתרונות וחסרונות וכל יזם מחליט על הדרך המתאימה לו ביותר.
"קבלן מפתח"- קבלן המפתח מתקשר עם קבלני משנה נוספים, הוא האחראי עליהם,
הוא המתאם ביניהם, הוא האחראי היחיד מול בעל הבית.
"מפקח בניה" - מייצג את המזמין ואחראי מטעמו לתהליך ניהול הפרויקט משלב הייזום ועד גמר הבניה.
עבודת המפקח מתחילה עם הגשת התכניות למתן היתר ומסתיימת עם תום "שנת הבדק" 
שנה לאחר קבלת טופס 4 ואיכלוס הבית.
 
                  
 
פיקוח בניה - שלב התכנון:  
 • מפגש מפקח בניה עם הלקוח והאדריכל לצורך פרוגרמה והגדרת תפקידים.
 • מספר מפגשים נוספים לתאום כל הגורמים: פיקוח בניה, אדריכלות, קונסטרוקציה, חשמל, אינסטלציה וכו'.
 • הכנת תוכניות מוסכמות על הלקוח.
 • עזרה בקבלת היתר הבניה.
 • הכנת חומר למכרז בין הקבלנים.
 • מפקח בניה יערוך לוח- זמנים לביצוע.
 • קביעת מסגרת תקציבית מאושרת ע"י הלקוח ומפקח בניה. 
 • תאום והכנת מפרטים טכניים.
 • כתבי כמויות וחוזים בהתאם לתוכניות האדריכל בתחומים שונים כגון: טייח,ריצוף,אלומיניום,גג רעפים וכו'.  
 • קבלת הצעות מחיר מקבלנים/ספקים בתאום עם המזמין והאדריכל כולל עריכת טבלאות השוואת מחירים.
 • ניתוח מחירים ויעוץ בבחירת הקבלן.
 • פיקוח ואישור מתווה + ביצוע מדידות לפי דרישת הרשויות.
 • מפקח בניה ידאג לתיאום עם הרשויות לגבי התחברויות שונות (מים, חשמל, ביוב וכו').
 • פיקוח ואישור מתווה (שנוגריס).
 • ביצוע מדידות לפי דרישת הרשויות. תיאום עם הרשויות לגבי התחברויות שונות (מים, חשמל, ביוב  וכו').
 פיקוח בניה - שלב הביצוע:
 • העברת תוכניות ביצוע מעודכנות לקבלנים.
 • ניהול יומן עבודה ע"י מנהל עבודה/מפקח בניה.
 • שמירה על מסגרת תקציבית.
 • מעקב אחרי הביצוע לפי לוז' מתוכנן ודווח למזמין.
 • עריכת ישיבות תאום עם מפקח בניה, מזמין, אדריכל וקבלנים לפי הצורך.
 • דווח שוטף למזמין ולאדריכל על ביצוע הפרוייקט.
 • תאום ותזמון בעבודה עם הקבלנים השונים.
 • ייצוג המזמין והיועצים מול הקבלנים.
 • החלפת הקבלן בקבלן אחר במידת הצורך (בהתאם לתנאי החוזה).
 • פיקוח הנדסי מקצועי קבוע על ביצוע העבודה על טיב בניה ועל טיב החומרים.
 • תיקון טעויות במפרט, השלמת המפרט וביאורו לקבלנים.
 • מפקח בניה יקבע סדר קדימויות בביצוע העבודה על פי צרכי היזם.
 • אישור או פסילה ו/או החלפה של חומרים וציוד לביצוע הפרויקט.
 • פיקוח בניה והתקדמות עבודה בהתאם ללוח זמנים מוסכם.
 • הוראות לביצוע בדיקות מעבדה, קבלת תוצאות הבדיקות וניהול מערך ביקורת איכות ראויה.
 • בירור תביעות הקבלנים, משא ומתן על חריגים ואישור חשבונות שוטפים.
 • מתן הסברים והוראות לקבלני המשנה.
 • בבדיקת הפרוייקט בסיום העבודה יחד עם המתכננים (אדריכל, קונסטרוקטור ויועצים אחרים).
 • עריכת רשימת תיקונים הנדרשים ומעקב לביצועם על מנת שאפשר יהיה לקבל טופס 4.
 • עזרה וטיפול בקבלת טופס 4.
אורי לוין  פיקוח בניה וניהול פרויקטים I הרב קוק 15 I רמת השרון 47283

נייד: 052-3679976  פקס: 03-6871735
mynewhouseori@gmail.com
שותפים ברשת | קישורים |  מאמרים | פיקוח בניה | מפקח בניה |ניהול בניה
לייבסיטי - בניית אתרים